I have forgotten the pattern? how to unlock without losing any data?

I have forgotten the pattern to unlock the tablet. I would like to unlock it without losing any data. I would prefer not to do a factory reset.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe