Ga door naar hoofdinhoud

iPhone 12 pro Back Housing swap

Can you tell me if Its possible to swap out the back housing shell of my black iPhone 12 pro with the back housing shell of a iPhone 12 red? thank you in advance.


Best regards,

Jason Morris

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

hello Jason,

12 pro and 12 regular (any color) are not compatibility.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jason Morris zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 227