Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for medical walkers. A walker or walking frame is a mobility tool used for disabled people who need additional support to maintain their balance or stability while walking.

18 Vragen Bekijk alle

Repair broken handle part to lock walker or squeeze the brake grip

Broke handler part to squeeze brakes or lock walker

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
3 opmerkingen

Yes my walker go totally got messed up during transport to new address.. no control fell down today

door

I cant keep the handles locked in position except down

door

@Lori Donaldson

What is the model name of the walker?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Google “parts for walkers” they are about $16 dollars complete with the cable. Installation should not be terribly difficult.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Joyce Everett zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 12

Afgelopen 30 dagen: 74

Altijd: 2,114