Ga door naar hoofdinhoud

De grotere versie van Samsung's nieuwste smartphone, de Samsung Galaxy S8 Plus. Uitgebracht in April van 2017.

167 Vragen Bekijk alle

Why is my s8 showing green screen every time I restart

after i restart the screen shows green then after a couple seconds the screen will go black . i force restarted it a couple of times the same thing happens . what is the solution ?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Sounds like OLED damage or failure. You’ll need a screen replacement.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

savidu gunasekara zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 38