Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The April 2014 update of Apple's 13" MacBook Air features refreshed dual-core i5 and i7 processors, plus slightly increased battery performance.

280 Vragen Bekijk alle

How can I open my battery connector with detached plastic pull tab?

My battery connector clear plastic pull tab (which everyone use it to disconnect the connector) has been detached from the battery connector. Is there any other way to disconnect my battery connector without damaging it?!

Block Image

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Luckily this connector is quite easy to ease out without the pull!

Block Image

Block Image

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

Commentaar:

Thanks a lot man. I’ll give it a shot.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Pouyan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 58