Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Apple's fourth-generation smartwatch, with optional cellular connectivity, released September 21, 2018.

86 Vragen Bekijk alle

Cracked screen. Watch still works, but no image

My watch got shot with an air soft gun and the screen it cracked. The watch responds to touch but there’s no image. Do I need a whole new screen for $230

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

potochnik11  yes you do. There is no way to do a partial repair. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

potochnik11 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 27