Ga door naar hoofdinhoud

Reparatiehandleidingen voor verschillende soorten grafische en wetenschappelijke rekenmachines.

481 Vragen Bekijk alle

碳粉盒区域出现卡塞怎么解决

幾天前,該公司購買了一台台打印機。打印時,發現碳粉盒卡紙。許多同事不知道該如何處理。我想與您分享我的經驗。

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Englisch Tranlation:

How to resolve a jam in the toner cartridge area

A few days ago, the company bought a printer. When it printed, I found the toner cartridge jammed. Many colleagues dont know how to handle it. I would like to share my experience with you.

Nederlandse vertaling :

Hoe de storing in het tonercartridgegebied op te lossen

Een paar dagen geleden heeft mijn bedrijf een printer gekocht. Bij het afdrukken, bleek dat de tonercartridge was vastgelopen. Veel collega's weten niet wat ze moeten doen. Ik wil mijn ervaring met u delen

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

你好 RON

它与哪个设备有关?

Homer82

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

RonHeinency zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 25