The iMac is Apple's line of all-in-one desktop computers.

6419 Vragen Bekijk alle

How to fix iMac 24 if it has a black screen?

When I turn on my imac 24 the light keeps flickering but the sceen stays black. What should do?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Een opmerking toevoegen
Verspreid de kerstsfeer
Krijg 12€ korting op je aankoop van 50€ of meer met de code FIXMAS12
Verspreid de kerstsfeer
Krijg 12€ korting op je aankoop van 50€ of meer met de code FIXMAS12

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Defective CCFL backlight may have the following symptoms: Screen flashes on red/pink and goes off. Picture stays on in red and slowly be come normal. Picture flickering with dim display. Picture flickering on and off. All these symptoms indicate that the LCD backlight lamp (CCFL Lamp) has reached the end of its life.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

hmza almuntaser zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 1,196