The swipe screen Is not answering

The swipe screen

Is not answering

Update (11/18/2020)

Yeah my screen has cracks and i tried everthing

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe