Why cant I open Safari from links sent sms

when sent a link in messages the link will not open Safari

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe