Ga door naar hoofdinhoud

Self-priming automatic electric pumps with helical gears, produced by Marco.

28 Vragen Bekijk alle

UP10 -XA Power Supply Voltage Range

What is the 24V UP10-XA Pumps operating voltage range

will it work at 16V

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi @amp123 ,

Try contacting the manufacturer to get the information direct from the people who make them

Here’s the link

Contact Zendesk at support@marco.it

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Andrew Prowse zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 43