Ga door naar hoofdinhoud

Model A1320 / 8 or 16 GB capacity

150 Vragen Bekijk alle

Glass cover spare for Nano 5G

Hello! Don't you have this part?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

No iFixit does not carry this part yet. Try eBay:

Search iPod nano 5th glass

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Thank you. I've already ordered one from Gonkong.

I hope it will suit :)

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

Glad I could help :)

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Eugeny zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 3,115