scooter will run but seems like it won't get gas

What is it when my scooter will run but seems like it won't get gas through the carbrater

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe