Back was took off fire hd8 to short bootloader now want turn on

Fire hd8 gen8 tablet back was took off to short the bootloader and unlock now the tablet want turn on

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe