Turn on the light on the screen, but the numbers or digits would not h

Turn on the light on the screen, but the numbers or digits would not have the diagram. I am technician.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe