Would a bad Temperature sending unit make.it work bad in a 2008 Mazda

Would a bad Temperature sending unit make it work bad.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe