Ga door naar hoofdinhoud

The BlackBerry 7105t was released on October 2005 for T-Mobile.

1 Vragen Bekijk alle

cutting tool for mobile phones

sir which tool is best for cutting ic shield on blackberry mobiles

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

According to this guide? None. It does say that there may be some adhesive under the metal shield so go carefully.Blackberry 7105t Second Disassembly Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

danish zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 548