Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy Camera 2 is the second generation of a smart camera that can upload your photos an instant after taking them. The Camera, EK-GC200ZWAXAR, uses Android JellyBean 4.3.

24 Vragen Bekijk alle

Why won’t my lens cover open and close

The lens cover on my EK-GC200ZWAXAR Camera will not open. It seems like the Spring mechanism might be broken. It is stuck partially open and I can push it open or push it closed but it won’t stay either way

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

1bstill that sounds like a broken lens assembly. Here is how to replace it Samsung Galaxy Camera 2 Lens Assembly Replacement and a replacement is available at places like this.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

1bstill zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 24

Altijd: 190