Will the spark igniter wear out if the flame is so low it clicks conti

Will the igniter wear out if the flame is kept so low it clicks constantly

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe