Ga door naar hoofdinhoud

Apple's fifth-generation smartwatch, with optional cellular connectivity, released September 20, 2019.

49 Vragen Bekijk alle

Replaced screen, now frozen on Apple logo

I have replaced the screen and force touch sensor, it powered on but was not responding to touch. I force restarted it and now it is frozen on the Apple logo. Not sure what could be the problem. Any help is appreciated.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Either the lcd cables were damaged during the repair (micro-soldering repair) or one of the pins on the replacement screen was bent.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Eric Handwork zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 176