Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Can I use another lcd that is not made for this device?

I want to make sure the problem is the display

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

hmm. depends on if it is the same cord setup but idk for sure never tried it

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ahmed Mansour zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 12