MacBook Pro 15” Touch Bar 2018 Battery Replacement, Step 11: battery

How/where do I find a MacBook Pro 15” Touch Bar 2018 Battery Replacement, Step 11:  battery board data cable?

Wife lost mine when cleaning.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe