Ga door naar hoofdinhoud

The Nintendo Switch is a handheld game console that can be played on the TV via a docking station, or on the go. Released March 3rd, 2017.

476 Vragen Bekijk alle

Are the Nintendo switch joystic The same as the Switch Lite’s joystick

I repair Nintendo switch joysticks but I’m wondering if the same joystick is compatible with the Nintendo switch lite.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Yes it is compatible . I’ve done it. But would be more aesthetic if it is white.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Bruce zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 40