Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for headphones inserted into the ear or ear canal, also known as earbuds, earpods and earphones.

87 Vragen Bekijk alle

Is it possible to repair oneplus bullet wireless 2?

A few days ago, one of the headphones stopped working, I checked it and it has one of the little wires broken, what can I do?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 6
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

You could solder it back together.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

8 opmerkingen:

Is there any guide? I don't want to &&^& them even more

door

I dont believe there is a guide, Do you mean about soldering wires together, or about this specific model of earbuds

door

If it is about soldering wires, there are a TON of guides on how to do it.

door

About the specific model

door

3 commentaren meer tonen

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Dani zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 41

Altijd: 2,642