Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy J2 is an Android smartphone that was released in November of 2016.

69 Vragen Bekijk alle

Can not make or receive calls

  1. Everything is working on my phone except I can not make or receive calls airplane is not on ..thank you
Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Make sure you have a strong signal. The signal bars (usually in the top corner on your phone's notification bar) show the strength of the signal your phone is getting.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

BOBBI Kichman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 42