Why charge indicator is off? Why camera won't turn on even tried all

Why charge indicator is off? Why camera won't turn on even tried all the methods mentioned here?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe