The right-ear emits loud robotic static [m100]

The right ear piece emits a disrupting robotic static whenever the headphones are in wireless mode connected to bluetooth.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe