Ga door naar hoofdinhoud

Repair and support information for HP Laptops, designed for home and home office use.

810 Vragen Bekijk alle

How do I find the exact model of my laptop?

please help me to find the exact location where i can find the model of my laptop. my laptop is 2008 vista hp pavilion notebook entertainment.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi

Follow the instructions listed here - https://support.hp.com/ca-en/document/c0... - there’s usually a tag on the back/bottom of notebooks that list the model #, but if you can’t find it, the instructions above will have that info for you.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

belle zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 36