Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Model A1236 / 4 or 8 GB capacity

159 Vragen Bekijk alle

Earbuds will not insert into earphone jack.

My earbuds will not insert into the jack. It seems as though something has dislodged in the jack or something broke loose.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Look at the tip of the earbud input jack and see if it has broken off.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

I had to clean audio jack from cotton debris once. It went there from the bottom of my pocket. I couldn't insert earphones plug fully anymore. You can clean it with toothpick, if that's the case.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

gabi zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 2,513