Samsung Smart TV is still automatically turning off

Hey pals,

My Samsung Smart TV is still automatically turning off after I disabled auto turn off function off. Any idea ?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe