Ga door naar hoofdinhoud

Eclipse MP3 Video Player Model: Eclipse-180G2 RD 4GB 2004-2011 Mach Speed Technologies

29 Vragen Bekijk alle

turns on while it’s charging and is fully charged , but will not turn

My MP3 player turns on while it’s charging and is fully charged , but will not turn on when I unplug it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hi Elisa,

Looks like a battery which can’t hold any charge. You should replace the battery and test.

Guide: Eclipse 180G2 MP3 Video Player Battery Replacement

Note: It requires desoldering and soldering.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Elisa zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 48