PS4 not link network card. is it repairable or should I replace Board?

PS4 not link network card

is it repairable or should i replace the entire motherboard.

The rest of the things work well.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe