My pad won't turn on and my game turn off by itself

My pad won't turn on? And my console turns off buy itself

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe