Ga door naar hoofdinhoud

Yellow spot at the top of the monitor

Hi. Monitor has yellow spot on top. Changed the cable. Changed graphics card slot. No change.

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Sounds like the monitor was damaged. It could have failed by itself or someone could have knocked it over. But it looks like the screen is damaged.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

mangosteen_0 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 56