I cannot open the battery hatch

I cannot open the battery hatch on my camera

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe