Ga door naar hoofdinhoud

Support and repair information for Beats Solo3 headphones.

48 Vragen Bekijk alle

Broken Plastic on Wireless Beats

Hi! It’s not the actual headband thats broken, it’s the plastic part connecting the speaker to the headband. I’ve attached a photo as I don’t know how to explain it, any ideas on how I can fix this or what to search for to get a new plastic part? Thanks!

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

I’ve used Sugru to repair plastic

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

rowanorawe zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 9

Afgelopen 30 dagen: 27

Altijd: 99