Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

De thuisbasis voor Android telefoons.

25478 Vragen Bekijk alle

Using the power button & volume down button screen says:Factory Mode

My screen says: “Factory Mode” with a list of options below that.. What do I do now

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hi there!

Just navigate to shut down or reboot and let the phone turn on in android!

Hope this helps!

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Lisa Sarver zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 11