Ga door naar hoofdinhoud

Repair and disassembly guides for electronic keyboards.

211 Vragen Bekijk alle

PSR I 455 is not starting. Adaptor is ok. What's the problem.

My piano PSR I 455 is not starting. Adaptor is ok. What's the problem. Can anybody guide me?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Check with batteries..

Check AMJK board fuse..

Check power button..

Then check AMJK power supply circuit Diode, Regulator IC, Capacitor etc. This is what I saw as solution in other forums..

Let me know if you find where is the issue

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Baneshwar Pai zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 88