Ga door naar hoofdinhoud

Model A1989, EMC 3358. A refresh of the existing design, with updated processor options and a change to the keyboard materials. Available in Silver and Space Gray. Released in May 2019.

134 Vragen Bekijk alle

screen replacement 13 inch 2019 MacBook Pro

I’m replacing the screen on my 2019 MacBook Pro and need to know the correct tool to use to remove the twelve very tiny screws (pentalobe? 5 points) that hold the long bar down between hinge mounts. I can send a picture if needed.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

This question was migrated from https://meta.ifixit.com/Answers.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Here’s the guide to replace the Touch Bar models display MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Schermvervanging

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Dan DeGennaro zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 121