Why do I have screen moisture in my Samsung note pad

moisture inside screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe