Ga door naar hoofdinhoud

The Razer Phone is the first generation phone by Razer released in November 2017.

31 Vragen Bekijk alle

It states there is no SIM card-emergency calls only/shuts down/restart

The phone says no SIM card-emergency calls only when there is a working SIM card in it. It shuts down and restarts constantly. What can I do to fix this?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

It sounds like there could be a problem with the mother board. It also could be that there is a problem with the SIM card. Have you tried another SIM card to test it?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Deborah Faulhaber zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 58