Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

The HTC Evo Shift 4G is a smartphone marketed as the concurrent/sequel to Sprint's flagship Android smartphone.

2 Vragen Bekijk alle

Unable to recieve texts or place calls?

I'm unable to place calls or receieve text messages, but im able to send messages...what could be the problem ?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

LCD iPhone-scherm fixkits

De goedkope optie, ondersteund door onze levenslange garantie.

Koop kits

LCD iPhone-scherm fixkits

Bespaar op reparatiekosten, niet op kwaliteit.

Koop kits

1 Antwoord

Gekozen oplossing

I'd contact your carrier and just check whether your phone is "activated".reading through a few of the android forums on htc phones this seems to be a common answer,especially if the phone has been reset. you might like to browse through http://www.androidforums.com and see whether you can find some help there.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ethan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 351