Ga door naar hoofdinhoud

The 2000–2002 Pontiac Sunfire is a sedan model.

15 Vragen Bekijk alle

Where is the shift solenoid located?

Where is the shift solenoid located on 2000 Pontiac Sunfire SE

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hi,

Here’s an image from the Sunfire THM 4240-E Automatic transmission Service manual that shows the location of the two shift solenoids.

Not sure if this is relevant as it says for Sunfire models 1995 onwards but don’t know if it is applicable to your year model. Hopefully it is.

Block Image

(click on image to enlarge for better viewing)

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Anthony Griffin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 3

Afgelopen 7 dagen: 13

Afgelopen 30 dagen: 32

Altijd: 944