Keyboard isn't working on my tablet

My offscreen keyboard won't activate

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe