iPhone 7 stuck in boot loop after charging port replacement

I replaced the charging port on my iPhone 7 + and now it’s stuck in a boot loop.

Anyone know what to do?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe