My volume buttons are not working so I can't reset the Kindle. What do

My volume buttons are not working so I can't reset my Kindle fire. Any suggestions

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe