Ga door naar hoofdinhoud

The larger version of Samsung's flagship phone. Released March 2018.

129 Vragen Bekijk alle

list of all the parts in a samsung galaxy s9 plus

hello i was just wondering where i can get the names for all the parts in a samsung galaxy s9 pus phone if i were to make one formyself as a cool project

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

You can look at this photo from iFixit

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe
Het nuttigste antwoord

@hammad123 perhaps something like this as well

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

hammad kabir zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 110