iPhone dosen't recognize my sim card

My iPhone doesn't recognize my sim card

also where can i get logic board

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe