Ga door naar hoofdinhoud

Print documents and photos Scan, Copy, Print and fax

18 Vragen Bekijk alle

Printer Won't grip paper!

My printer roller wheels in the back of the printer will not grip and pull the paper into position to be printed on! Help!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

I have no solution other than , what ever you do take out the ink if flipping upside down… ya;( what a mess

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ralph Dorsey zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 304