Ga door naar hoofdinhoud

Power button turned orange, cannot do a thing with the speaker

The power button is orange and I cannot do a thing with the speaker.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Fixed by leaving it on for a night. It discharged, and was okay once charged again.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Karol Longa zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 195